top of page

het 'waarom'

Van Team Sherpa

We daalden met het team, als ware Sherpa's, af naar de existentiële laag en bogen ons over de vraag: “Waarom doen we wat we doen?”. We gingen samen op zoek naar het ‘waarom’ van Team Sherpa. Graag nemen we jullie mee in de antwoorden die we samen formuleerden.

Bij Team Sherpa worden we gedreven vanuit een geraaktheid rond hoe er in de hulpverlening omgegaan wordt met mensen in verontrustende situaties. We geloven dat er in de échte ontmoeting mogelijkheden liggen om in beweging te komen en dat we, geïnspireerd door de visie van Positieve Heroriëntering, een verschil kunnen maken voor alle mensen met wie we samenwerken (jongere, gezin, hulpverlener, collega).

 

Wanneer we elkaar ontmoeten in wat ons persoonlijk raakt en in wat écht van betekenis is, kan er een waardevolle verbinding ontstaan en kan er beweging komen in verlangen, in verantwoordelijkheid, in wat vast zit. 

 

We vinden hoop, liefde en warmte in de kracht van elke mens. We geloven fundamenteel in de kracht van ont(-)moeten van hart tot hart en in ieders 'zin van zijn'.

 

Als mens en als team halen we kracht en energie uit het zien groeien van andere mensen en blijven we zelf groeien door uitdaging te vinden in het stilstaan bij onszelf en hoe we als mens in onze begeleidingen en in het leven staan. 

ONZE kernwaarden

[Het onzichtbare draadje… tussen hoofd en hart, met jezelf en ook met de ander]
Affiniteit / Band / Lotsverbondenheid / Saamhorigheid / Solidariteit / Warm

[Iets doen omdat je erin gelooft en hierin bij je eigenheid blijft]
Dapper  / Koen / Kordaat / Krachtig / Boud / Ondernemend / Progressief / Rebels / Innovatief / Benieuwd / Nieuwsgierig / Vastberaden

[Iedereen is waardevol in de volledigheid van het zijn. We omarmen het mooie, het moeilijke én het uitdagende]
Achtbaar  / Eerbiedwaardig / Eervol / Waardevol / Betekenisvol

 

[Met een sterk gevoel van liefde, vanuit hoop en geloof in mensen, liefde en lijden, in verbinding]
Gepassioneerdheid / Gedrevenheid /   Hartstocht/   IJver  / Liefde  Lijden / Kleine schoonheid met een roeping  / Vurig 

[Onvervalst zijn wie je bent, in pure ontmoetingen van mens tot mens]
Identiteit / Persoonlijkheid / Eigen karakter / Integer / Authentiek / Onvervalst / Puur

 

bottom of page