top of page

WAT DOET Team SHerpa?
Algemene info

Samenleven in een gezin kan soms zeer uitdagend zijn, voor alle gezinsleden. Gezinsleden kunnen geconfronteerd worden met zichzelf en de anderen, er kunnen hoogoplopende ruzies of zelfs een crisis ontstaan. Team Sherpa ondersteunt gezinnen met kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot 25 jaar die het gevoel hebben niet meer te weten hoe het verder moet. Er is sprake van een ‘verontrustende situatie’, er zijn grote zorgen en een nieuwe wending is noodzakelijk om erger te voorkomen.

 

  • Voor ouders: Je maakt je zorgen om je kind en je weet niet hoe het zal eindigen als het zo verder loopt? Je bent aan het einde van je Latijn en je hebt het gevoel dat je alles al uitgeprobeerd hebt? Je maakt je zorgen om je tiener die steeds bij vrienden zit en je weet niet wat hij uitspookt? Je hebt het gevoel dat samenzijn in je gezin niet meer lukt en je weet niet meer hoe het verder moet? Je wordt in jouw vader- of moederhart geraakt doordat je het gevoel hebt elkaar in het gezin te verliezen? Je voelt je onzeker over jouw rol als vader of moeder in de zorgen waarmee je te maken krijgt? …

  • Voor jongeren: Je hebt het gevoel dat je ouders je niet goed begrijpen en je vraagt je af hoe je dit kan aanpakken? Er is steeds ruzie thuis en je wil dat het weer beter gaat? Je hebt het gevoel dat er iets steeds blijft knagen naar jouw ouders, broers, zussen toe, maar er lijkt geen verandering in te komen? Je hebt het gevoel niet meer thuis te willen zijn? …

 

  • Voor hulpverleners: Je begeleidt een gezin en je maakt je grote zorgen over het samenleven. Je ervaart de situatie als verontrustend. Je weet niet meer wat je nog meer kan doen en je denkt eraan om een M-document op te stellen en hiermee stappen buiten de vrijwilligheid te zetten. Je verlangt dat er terug beweging komt in hoe ze binnen het gezin met elkaar omgaan.

 

Elke vraag is welkom

Elke vraag van een gezin of een betrokken hulpverlener is welkom en we gaan samen op zoek naar wat er nodig is voor het gezin om weer verder te kunnen. We doen dit vanuit onze visie: Positieve Heroriëntering.

Positieve Heroriëntering is een manier van in de wereld en in het leven te staan. Het is in essentie heroriënteren: anders leren kijken naar, spreken over en handelen in situaties die ons uitdagen. We kunnen de realiteit, de ander en de situatie niet veranderen of controleren, maar wel de manier waarop wij ermee omgaan en de keuzes die wij hierin maken.

 

We focussen op wat wél nog mogelijk is, op wat we zélf willen en verlangen en wat we zélf kunnen doen om dit te realiseren. Centraal daarbij is het herstellen van de verbinding met onszelf en met de ander.

Een vraag wordt steeds telefonisch beluisterd door het onthaalteam van Team Sherpa. Dit is meteen het startschot van de samenwerking. We buigen ons samen over de vraag en kijken waar beweging mogelijk is en wat we daarbij nodig hebben. Hierbij vertrekken we steeds vanuit de mogelijkheden binnen het gezin en de reeds aanwezige hulpverlening. Mogelijks komen we tot het besluit dat we een ‘module contextbegeleiding in functie van Positieve Heroriëntering’ inzetten. 

Coaching

De onthaalmedewerkers gaan samen met jou op zoek naar mogelijkheden.

Een procesbegeleider gaat gedurende maximaal 4 maanden met een gezin op pad, op zoek naar verbinding, communicatie en herstel.

IMG_3206_edited.jpg
bottom of page