top of page

ONZE MISSIE

Benieuwd waar  Team Sherpa voor staat?
P1050640.jpg
P1050599.jpg

Positieve Heroriëntering (PH) is ontstaan vanuit een persoonlijke geraaktheid van ouders en hulpverleners over hoe onze samenleving en jeugdhulpverlening georganiseerd was en is. Vanuit de ervaring dat het aanbod-denken mensen met zorgen of vragen in de wacht zet en hierdoor vaak stilstand of breuken veroorzaakt. PH is in de eerste plaats een visie op het leven, over mens zijn en over hulp bieden. Uit een sterke overtuiging dat het anders kan, zijn een hele visie en methodiek voortgevloeid.

 

Na een experimentfase in vzw Het Oranjehuis in Kortrijk raakte ook de overheid overtuigd. Het Agentschap Opgroeien (een agentschap van de Vlaamse overheid verantwoordelijk voor de organisatie van de jeugdhulpverlening) stelt jaar na jaar middelen ter beschikking om deze werking verder uit te bouwen. Vanuit een sterk geloof dat op deze manier de instroom richting Bijzondere Jeugdzorg op een structurele manier aangepakt kan worden. Dit zowel binnen bestaande voorzieningen als via de oprichting van nieuwe teams, zoals dat van ons.

 

Ondertussen zijn er doorheen Vlaanderen meer dan 34 organisaties bezig met het coachen van vraagstellers en gaan zij op pad met gezinnen om beweging mogelijk te maken.

IMG_3206_edited_edited.jpg

Vanuit deze ontstaansgeschiedenis vloeide een heldere opdracht op 3 verschillende niveaus. Specifiek voor ons team kunnen we stellen dat:

  • Team Sherpa op microniveau de opdracht heeft om voor de regio Waas en Dender te voorzien in 34 modules contextbegeleiding in functie van Positieve Heroriëntering. Deze opdracht omvat enerzijds een ondersteunend luik naar de vraagstellende partnerorganisaties toe. Anderzijds kunnen er ook effectieve contextbegeleidingen in gezinnen worden opgestart. Deze begeleidingen verlopen volgens de methodiek en visie van Positieve Heroriëntering en duren maximum 4 maanden. Bijkomend zetten we 9 modules vanuit 1 Gezin 1 Plan in om, binnen de visie van Positieve Heroriëntering, acties te ondernemen in gezinnen. Deze innovatieve acties kunnen flexibel ingezet worden en vertalen zich onder meer in een live-coaching, een aantal face to face gesprekken en/of cirkels, organiseren netwerktafel, …. om mogelijkheden tot beweging te vinden in het gezin.

  • Op mesoniveau ingezet wordt om de visie van Positieve Heroriëntering uit te dragen in de regio Waas en Dender. Hierbij wordt ingezet op netwerken en het samenbrengen van verschillende hulpverlenende instanties uit de regio.

  • Team Sherpa op macroniveau een signaalfunctie heeft naar de overheid op vlak van tendensen, bewegingen en kansen in jeugdhulpverlening.

Op dit moment zijn we 9 jaar na de experimentfase en is aangetoond dat ruim 3/4e van de gezinnen een ander pad kan nemen dan dat van de Bijzondere Jeugdzorg op het moment van het afronden van de procesbegeleiding. Ook blijkt uit onderzoek dat de betrokken gezinsleden na een PH-traject van 4 maanden anders kijken naar de verontrusting en elk hun eigen verantwoordelijkheid opnemen. Er is een verbetering merkbaar in de communicatie tussen de betrokkenen en er bestaat een hoger gevoel van verbondenheid.

ONZE VISIE

Als aanbieder van de module contextbegeleiding in functie van Positieve Heroriëntering maakt Team Sherpa deel uit van PH Vlaanderen. Als team onderschrijven we dan ook onderstaande visietekst zoals deze werd opgesteld vanuit het Platform PH.

Positieve Heroriëntering is in de eerste plaats een visie op het leven, over menszijn, over hulp-bieden. Vanuit de ervaring dat het aanbod-denken mensen met zorgen of vragen in de wacht zet en hierdoor vaak stilstand of breuken veroorzaakt, is vanuit deze visie een methodiek ontwikkeld in het werken met gezinnen in verontrusting.

De visie van Positieve Heroriëntering vertrekt van de dynamische stroom van het leven, bestaande uit 6 pijlers die onlosmakelijk met elkaar verweven zijn. Deze visietekst licht de pijlers elk op hun beurt uit.

bottom of page