top of page

Begeleidingstraject

i.f.v. POSITIEVE HERORIËNTERING

  • Traject binnen jeugdhulpverlening vanuit het Agentschap Opgroeien (www.opgroeien.be)

  • Gezinsleden voelen een noodzaak en/of een verlangen om samen een traject aan te gaan (1)

  • Gratis (2)

  • Maximaal vier maanden

  • Altijd vrijwillig, niet vrijblijvend (3)

  • We komen aan huis (en/of op een plek die comfortabel aanvoelt)

  • Contacten op basis van 1 uur per week (kan variëren naargelang de nood en het traject)

  • Contacten zoveel als mogelijk op momenten die geschikt zijn voor het gezin

(1) Het akkoord van alle gezinsleden is niet per se nodig. We hebben wel het engagement/de medewerking nodig van deze gezinsleden die geraakt worden door de situatie, zodat we kunnen inzetten op de verbinding tussen deze gezinsleden. We verwachten dat iedereen in het gezin op de hoogte is van de begeleiding en de afspraken die bij de opstart gemaakt worden.​

(2) We worden gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid. Er wordt een vertrouwelijk, beknopt dossier opgemaakt en bijgehouden om onze werking te verantwoorden.

(3) Wij werken in situaties van verontrusting en hopen samen met het gezin en de (eventuele) vraagsteller via een liefdevolle en existentiële insteek beweging te brengen in die verontrusting. Soms verkleint of verdwijnt de verontrusting. In andere situaties blijft de zorg of de verontrusting bestaan of neemt ze toe. In dat geval bekijkt de vraagsteller samen met Team Sherpa en alle betrokkenen wat verder nodig is om de ongerustheden te verkleinen of weg te nemen. Indien de vraagsteller dit nodig acht, kan deze het gezin -in alle transparantie- aanmelden bij rechtstreeks of niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. In het laatste geval wordt een A-document opgemaakt. Wanneer het gezin dit niet ondersteunt, kan de vraagsteller bij grote zorgen ook aanmelden bij een gemandateerde voorziening via een M-document. Indien er reeds een gemandateerde voorziening betrokken is, kan zij de situatie doorverwijzen naar de Sociale Dienst van de Jeugdrechtbank. Wanneer Team Sherpa als enige hulpverlenende organisatie betrokken is bij het gezin, dan nemen wij de verantwoordelijkheid op om samen met het gezin op zoek te gaan naar de gepaste hulp.

bottom of page