top of page

WAT DOET Team SHerpa?

Voor de hulpverlener

Samenwerken met Team Sherpa

Ben je als hulpverlener ongerust over een gezin waarmee je aan de slag bent?

 

Team Sherpa engageert zich om jouw verontrusting te beluisteren en samen na te denken vanuit onze visie. We laten ons hierbij niet leiden door een mogelijk hulpverleningsaanbod. Wél willen we komen tot de werkelijke vraag van het gezin en van daaruit mee nadenken over mogelijkheden waarmee het gezin weer verder kan.

Concreet:

 • Wat is de situatie op dit moment?

 • Waar maak jij je ongerust over?

 • In welke mate ben jij verontrust?

 • Heb je jouw verontrusting al besproken met het gezin?

 • Welke acties zijn er binnen het gezin reeds ondernomen?

 • Welke inspiratie haal jij als hulpverlener, als gezin uit het samen nadenken met Team Sherpa om zelf verder aan de slag te gaan?

 

Verloop van vraag tot …

 • We krijgen een telefonische vraag van iemand uit het gezin zelf, de omgeving van het gezin of een betrokken hulpverlener die zich ernstige zorgen maakt over het samenleven.

 • We beluisteren de vraag en we zoeken samen wat de volgende stap kan zijn. Dit kan een volgende actie van de vraagsteller, een snelle ontmoeting met Team Sherpa, samen toeleiden naar een meer gepaste dienst (4), … zijn.
  Een begeleidingstraject in functie van Positieve Heroriëntering is niet altijd de noodzakelijke weg. Soms kan de vraagsteller na dit eerste telefonisch contact gewoon verder.

 • Als we een begeleidingstraject i.f.v. Positieve Heroriëntering opstarten, ontmoeten we elkaar binnen de twee weken. Meer info met betrekking tot een begeleidingstraject i.f.v. Positieve Heroriëntering vind je hier.

 • Tijdens een opstartgesprek waarbij de vraagsteller, het hele gezin en de procesbegeleider van Team Sherpa aanwezig zijn, wordt de vooraf gedeelde verontrusting nogmaals gedeeld en besproken. Het verdere proces wordt uitgelegd en ieders engagement wordt bevraagd.

 • De beginfase van het begeleidingstraject bestaat uit individuele gesprekken. We luisteren naar elk gezinslid en iedereen die geraakt is. Vanuit deze geraaktheden gaan we op zoek naar zorgen, wensen, verlangens en engagementen. We kijken steeds naar de eigen verantwoordelijkheid en welke acties hierin genomen worden.

 • Daarna ondersteunen we het gezin door middel van gezinsgesprekken in het zoeken naar nieuwe manieren van met elkaar omgaan en samenleven in gedeelde verantwoordelijkheid. Spreken en luisteren vanuit het hart staat hierbij centraal.

 • Afronden doen we met een gezamenlijk eindgesprek waarbij we de vraagsteller opnieuw uitnodigen om samen met het gezin in open dialoog te bespreken welke bewegingen ervaren werden en welke verdere stappen wenselijk of noodzakelijk zijn.

 

 

(4) Soms is het niet het juiste moment om in te zetten op het existentiële en zijn er (eerst) andere stappen nodig. We scheppen steeds een duidelijk kader zodat verwachtingen over wat we elkaar kunnen bieden in overeenstemming zijn.

bottom of page