top of page

WAT DOET Team SHerpa?

Voor de hulpverlener

Samenwerken met Team Sherpa

Ben je als hulpverlener ongerust over een gezin waarmee je aan de slag bent?

 

Team Sherpa engageert zich om jouw verontrusting te beluisteren en samen na te denken vanuit onze visie. We laten ons hierbij niet leiden door een mogelijk hulpverleningsaanbod. Wél willen we komen tot de werkelijke vraag van het gezin en van daaruit mee nadenken over mogelijkheden waarmee het gezin weer verder kan.

Concreet:

 • Wat is de situatie op dit moment?

 • Waar maak jij je ongerust over?

 • In welke mate ben jij verontrust?

 • Heb je jouw verontrusting al besproken met het gezin?

 • Welke acties zijn er binnen het gezin reeds ondernomen?

 • Welke inspiratie haal jij als hulpverlener, als gezin uit het samen nadenken met Team Sherpa om zelf verder aan de slag te gaan?

 

Verontrusting en Team Sherpa?

 

1. Is jouw verontrusting in die mate dat je denkt aan een M-document, indien er geen beweging komt?

Team Sherpa engageert zich om met jou en het gezin rond de tafel te zitten. Wat heeft elk gezinslid hier en nu nodig om een beweging te maken die aan de gedeelde verontrusting tegemoet komt? Dit kan een traject of een innovatieve actie vanuit de inzet verbonden aan 1 Gezin 1 Plan (een aantal face to face gesprekken en/of cirkels, organiseren netwerktafel, …), inspiratie die een hulpverlener of gezin heeft gekregen om zelf verder te kunnen of een ondersteuning vanuit een andere dienst zijn.

 

2. Is jouw verontrusting niet in die mate dat je denkt aan een M-doc, maar ben je zoekend hoe je in de vastgelopen situatie hiermee verder kan?

Vanuit Team Sherpa hebben we een aantal wegen die we kunnen inslaan. We kunnen samen met jou mee nadenken vanuit onze PH-bril hoe je met het gezin terug op pad kan gaan. Daarnaast kunnen we ook mee in gesprek gaan samen met het gezin om met hen te verkennen welke richting zij uit willen.

 

3. Is jouw verontrusting gelijk aan deze van het gezin en voel je dat het gezin ermee aan de slag wil?

In eerste instantie zullen we jouw betrokkenheid op het gezin steeds omarmen en beluisteren wat jij vanuit jouw vertrouwensrelatie kan betekenen in hun vraag. Indien je de vraag niet samen met het gezin kan vastnemen, kan het gezin zelf contact opnemen met Team Sherpa. Wij zoeken samen met hen wat hier en nu nodig is en schetsen het kader als het tot een samenwerking komt.  

 

De beweging in verontrusting blijft in alle modaliteiten voorop staan. Indien de verontrusting aanhoudt of groter wordt, gaan we met het gezin en/of vraagsteller in dialoog over de verdere stappen. Mogelijks kan dit leiden tot het indienen van een M-document of de nood aan een meer aangepast hulpaanbod.

Verloop van vraag tot …

 • We krijgen een telefonische vraag van iemand uit het gezin zelf, de omgeving van het gezin of een betrokken hulpverlener die zich ernstige zorgen maakt over het samenleven.

 • We beluisteren de vraag en we zoeken samen wat de volgende stap kan zijn. Dit kan een volgende actie van de vraagsteller, een snelle ontmoeting met Team Sherpa, een doorverwijzing naar een meer gepaste dienst (4), … zijn.
  Een begeleidingstraject in functie van Positieve Heroriëntering is niet altijd de noodzakelijke weg. Soms kan de vraagsteller na dit eerste telefonisch contact gewoon verder.

 • Als we een begeleidingstraject i.f.v. Positieve Heroriëntering opstarten, ontmoeten we elkaar binnen de twee weken. Meer info met betrekking tot een begeleidingstraject i.f.v. Positieve Heroriëntering vind je hier.

 • Tijdens een opstartgesprek waarbij de vraagsteller, het hele gezin en de procesbegeleider van Team Sherpa aanwezig zijn, wordt de vooraf gedeelde verontrusting nogmaals gedeeld en besproken. Het verdere proces wordt uitgelegd en ieders engagement wordt bevraagd.

 • De beginfase van het begeleidingstraject bestaat uit individuele gesprekken. We luisteren naar elk gezinslid en iedereen die geraakt is. Vanuit deze geraaktheden gaan we op zoek naar zorgen, wensen, verlangens en engagementen. We kijken steeds naar de eigen verantwoordelijkheid en welke acties hierin genomen worden.

 • Daarna ondersteunen we het gezin door middel van gezinsgesprekken in het zoeken naar nieuwe manieren van met elkaar omgaan en samenleven in gedeelde verantwoordelijkheid. Spreken en luisteren vanuit het hart staat hierbij centraal.

 • Afronden doen we met een gezamenlijk eindgesprek waarbij we de vraagsteller opnieuw uitnodigen om samen met het gezin in open dialoog te bespreken welke bewegingen ervaren werden en welke verdere stappen wenselijk of noodzakelijk zijn.

 

 

(4) Een begeleidingstraject i.f.v. Positieve Heroriëntering is specifiek gericht op verbinding van hart tot hart. Soms is het niet het juiste moment om in te zetten op het existentiële en zijn er (eerst) andere stappen nodig. We scheppen steeds een duidelijk kader zodat verwachtingen over wat we elkaar kunnen bieden in overeenstemming zijn.

bottom of page